Varför en biogasanläggning?

Varför en biogasanläggning?

Biogasanläggningen gör det möjligt för oss i Jämtland Härjedalen att skapa ett lokalt kretslopp – för grönt bränsle och biogödsel!

Intressanta frågor och svar

Genom att köra matavfall, och annat organiskt rötbart avfall, till vår biogasanläggning i stället för att frakta det till andra orter för förbränning kan vi minska lastbilstransporterna för detta avfall med ungefär 23 000 mil per år. Vilket motsvarar cirka fem och ett halvt varv runt jorden.

När biologiskt avfall behandlas i anläggningen blir det till biogas och så kallad rötrest. Biogasen tas om hand och blir till fordonsgas, medan rötresten bearbetas om till biogödsel – alltså ett naturligt gödsel som vi kan använda på våra åkrar.

En påse matavfall på cirka 2 kilo ger biogödsel som är tillräckligt rikt på kväve och fosfor för att kunna odla vete som bli mjöl för 20 kanelbullar.

Vad kul! Som privatperson räcker det med att du sorterar ut ditt matavfall i de avsedda bruna papperspåsarna. Varje bananskal och kaffesump räknas, och en endaste påse matavfall räcker faktiskt för att köra en personbil i fyra kilometer!

Driver du lantbruk eller annan verksamhet där det skapas organiskt avfall är du välkommen att kontakta oss för mer information. Vi är mycket intresserade av att få fler leverantörer! Kontakta oss här.

Biogas består av: 60% metan och 40% koldioxid

Biogas är en förnybar energibas och produceras av organiskt avfall eller annan biomassa.

En påse matavfall: 20 kanelbullar

En påse matavfall på cirka 2 kilo ger biogödsel som är tillräckligt rikt på kväve och fosfor för att kunna odla vete som bli mjöl för 20 kanelbullar.