Lokalt kretslopp

För grönt bränsle och biogödsel

Lokalt
kretslopp

För grönt bränsle och naturgödsel

Genom Jämtlands biogasanläggning skapar vi ett lokalt kretslopp, där matavfall från enskilda hushåll och substrat från exempelvis mejeri och lantbruk i Jämtland Härjedalen kan förse regionen med både bränsle och biogödsel.

Genom vår biogasanläggning skapar vi ett lokalt kretslopp, där matavfall från enskilda hushåll och substrat från exempelvis mejeri och lantbruk i Jämtland Härjedalen kan förse regionen med både bränsle och biogödsel.

Information byggnation

Övrig information

Lokalt kretslopp

För grönt bränsle och biogödsel

Lokalt kretslopp

För grönt bränsle och naturgödsel

Genom Jämtlands biogasanläggning skapar vi ett lokalt kretslopp, där matavfall från enskilda hushåll och substrat från exempelvis mejeri och lantbruk i Jämtland Härjedalen kan förse regionen med både bränsle och biogödsel.

Genom vår biogasanläggning skapar vi ett lokalt kretslopp, där matavfall från enskilda hushåll och substrat från exempelvis mejeri och lantbruk i Jämtland Härjedalen kan förse regionen med både bränsle och biogödsel.

Information byggnation
Övrig information

Anläggningen

I Gräfsåsen, strax utanför Östersund, bygger Biogas i Jämtland Härjedalen AB en biogasanläggning.

Anläggningen beräknas kunna producera tillräckligt med fordonsgas för att kunna förse cirka 70 bussar i linjetrafik med bränsle i ett års tid och runt 60 000 ton biogödsel som kan levereras tillbaka till lantbruket.

Varför en biogasanläggning?

Biogasanläggningen gör det möjligt för oss i Jämtland Härjedalen att skapa ett lokalt kretslopp – för grönt bränsle och biogödsel!

60 000 ton avfall

Biogas i Jämtland-Härjedalen AB beräknas ta emot 60 000 ton avfall per år. Av det blir det 31 GWh biogas.

90-98% minskade utsläpp

Biogas i Jämtland-Härjedalen AB beräknas ta emot 60 000 ton avfall per år. Av det blir det 31 GWh biogas.