Anläggningen

3D rendering av hur biogasanläggningen kommer se ut.

I Gräfsåsen, strax utanför Östersund, bygger Biogas i Jämtland-Härjedalen AB en biogasanläggning. Anläggningen beräknas kunna producera tillräckligt med fordonsgas för att kunna förse cirka 70 bussar i linjetrafik med bränsle i ett års tid, med en total körsträcka på närmare 40 000 mil. Ungefär 31 gigawattimmar (GWh) per år.

Biogasen kommer kunna användas som drivmedel till personbilar, bussar och lastbilar. Av restprodukterna kommer anläggningen även att producera runt 60 000 ton biogödsel som kan levereras tillbaka till lantbruket.

Genom anläggningen skapar vi ett lokalt kretslopp, där matavfall från enskilda hushåll och substrat från exempelvis mejeri och lantbruk i Jämtland Härjedalen kan förse regionen med både bränsle och biogödsel.

Biogasanläggningen i Gräfsåsen beräknas kosta 398 Mnkr, där 143 Mnkr finansieras av bidrag från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet. Samma dag som beslut om finansieringen togs, 19 juni 2023, beslutade även Östersunds kommunfullmäktige att låna ut 260 Mnkr till Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.

Övrig information

Karta över anläggningen

Klicka på bilden för att förstora kartan.

Karta över anläggningen

Tidslinje

11 portioner havregrynsgröt

En påse matavfall ger tillräckligt med fosfor från biogödseln för att odla havre till cirka 11 portioner havregrynsgröt.

4 km med din personbil

Biogas från en påse matavfall låter dig köra 4 km med din personbil.

Större entreprenörer i projektet

Logotyp för företaget Purac

Purac bygger processdelen där substratet ska tas emot, rötas och bli till gas.

Logotyp för företaget Hysytech

Hysytech ansvarar för uppgradering och förvätskning av gasen.

Logotyp för företaget Trångsviken Bygg AB

Trångsvikens Bygg svarar för markarbeten och byggnation av kontor, inklusive labb.

Logotyp för företaget NymanWänseth Byggmästare

NymanWänseth Byggmästare har lagt rör för fiber och kraft.